KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY POBIERANIU DANYCH
BEZPOŚREDNIO OD OSOBY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest webCase.pl Maciej Magdziak, os. Zamoyskiego 8/19, 62-020 Zalasewo, NIP: 7822400479, REGON: 302456373 zwanym dalej: webCase.pl.
  2. webCase.pl powołało Inspektora ochrony danych. Kontaktowy adres e-mail: iodo@webcase.pl
  3. webCase.pl przetwarza dane osobowe podane przez Ciebie w formularzach na stronie internetowej webcase.pl takich jak – formularz rejestracji, formularz zgłoszenia błędu/awarii, formularz kontaktowy. Dane to: imię i nazwisko lub firma, PESEL lub NIP, adres zamieszkania lub adres siedziby, adresy kontaktowe (adres korespondencyjny do korespondencji papierowej, adres email, telefon), imię i nazwisko osoby wskazanej przez Ciebie jako osoba uprawniona do reprezentacji Ciebie w sprawach dotyczących Twoich usług, a także jej adresy kontaktowe (adres korespondencyjny do korespondencji papierowej, adres email, telefon).
  4. W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Ciebie z webCase.pl umowy, a także w zakresie niezbędnym do realizacji Twojego żądania, również w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez webCase.pl (wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych) – przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) oraz lit. f) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. W pozostałym zakresie Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.
  5. webCase.pl może przekazać Twoje danych osobowych podmiotom trzecim będącymi podwykonawcami webCase.pl oraz Rejestrom Nazw Domen, Jednostkom Certyfikującym w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Ciebie umowy.
  6. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej przez Ciebie z umowy a po okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Twoje dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa.
  7. Posiadasz prawo dostępu do treści Twoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa.
  8. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy Uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

,

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.